Plán měsíce – duben

2.4. Biologická olympiáda R. Kurky pro 7. a 8. ročník

3.4. Zápis do prvních ročníků

4.4. Zápis do prvních ročníků
       Ukázková hodina fyziky pro MŠ

12.4. ŠD – Velikonoční odpoledne

17.4. Míčové hry – žáci a zákonní zástupci

18.4. Velikonoční prázdniny

19.4. Velký pátek

22.4. Velikonoční pondělí

24.4. Náhradní termín plavání pro 2. a 3. ročník

25.4. Fotografování

26.4. Den Země

30.4. Třídní schůzky od 16:30 hod.