Plán měsíce – leden

1.-5.1. Vánoční prázdniny

14.1. Okresní kolo dějepisné olympiády

17.1. ŠD – pěvecká soutěž DO-RE-MI

20.1. Okresní kolo olympiády v českém jazyce

22.1. Exkurze na Střední školu spojů a informatiky – vybraní žáci 8. ročníku

24.1. ŠD – turnaj ve hře Samotář

30.1. Vydávání vysvědčení