Žádost o uvolnění žáka z výuky

V případě, že zákonný zástupce předem ví o absenci žáka, použije k jeho uvolnění následující formulář, který je přiložený níže v tomto příspěvku.

Absence musí být následně omluvena v žákovské knížce.

 

Formulář naleznete zde