Návštěva ve školní družině v Základní škole Čs. armády

V úterý 8. listopadu se někteří žáci druhého a třetího oddělení vydali na návštěvu do školní družiny základní školy v Mezimostí. Na cestu jsme se vydali hned po obědě, protože škola je až v druhé části našeho dlouhého města.

Do budovy školy jsme vešli zahradou. Na hřišti právě hráli žáci školní družiny kopanou, jiní si ověřovali svou zdatnost na prolézačkách nebo si hráli s míčem. Zadním vchodem ze zahrady jsme vešli do budovy školy. Tam nás očekávala vedoucí vychovatelka Jana Svobodová, která nás provedla po budově školy. Nejdříve jsme navštívili nové místnosti a pak původní prostory školní družiny i jejich vybavení. Prohlédli jsme si i tělocvičnu, kam někteří naši žáci docházejí na sportovní zájmové kroužky. Došli jsme se podívat až do druhého patra budovy až k půdě. Zpáteční cestou nám vedoucí vychovatelka zpříjemnila povídáním o družinové akci k „Halloweenu“. Tak jsme se dostali až do sklepa, kde právě proběhla již zmiňovaná strašidelná hra. Tím jsme zakončili celou prohlídku a přes zahradu jsme opět vyšli před budovu školy.

A začala naše cesta zpátky do naší školní družiny. Prohlídka prostor školní družiny pod vedením vedoucí vychovatelky se nám moc líbila.

Organizátor akce: Čížková Dana
Pokud se chcete podívat na fotky, tak je najdete jako vždy v naší fotogalerii.