Seznam žáků přijatých k povinné školní docházce

V následujícím souboru je seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání. seznam přijatých žáků