Příspěvek na školní družinu

Rodiče mohou posílat příspěvek ŠD na 2.pololetí na účet školy.
č.ú. 26822301/0100
variabilní symbol: šestimístné rodné číslo žáka (před lomítkem)
cena: 360,- Kč (6×60)
Do zprávy pro příjemce uvést jméno žáka!
Platit nejdříve od 1.1.2019