SAMOTÁŘ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Celý týden jsme trénovali na páteční finále Samotáře. Soutěže se zúčastnila všechna oddělení. Z každého oddělení byli vybráni 3 nejlepší chlapci a děvčata a ti postoupili do finále. Všichni soutěžící dostali malou odměnu. A jak se Samotář vlastně hraje? Cílem je, aby na herním plánku zůstalo co nejméně hracích kamenů.

  Za školní družinu Marta Závišová