VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2019


V úterý 30. 4. 2019 proběhne během třídních schůzek volba jednoho člena z řad zákonných zástupců do školské rady.

Každý zákonný zástupce žáka navštěvujícího ZŠ Blatské sídliště má právo volit. Kandidátem na člena školské rady se může stát každý zákonný zástupce žáka navštěvujícího 1. až 7. ročník ZŠ Blatské sídliště.

Zájemci mohou zasílat závazné nominace do 7. 4. 2019 na email epodhradska@1zs-veseli.cz. Nominace musí obsahovat jméno, příjmení, titul, věk, povolání a bydliště v rozsahu obec a ulice.

Práva a povinnosti členů školské rady jsou vyvěšeny na internetových stránkách školy v záložce Dokumenty.

Seznam kandidátů bude vyvěšen na vstupních dveřích ZŠ Blatské sídliště a na internetových stránkách školy minimálně 14 dní před konáním voleb.