Zeměpisná olympiáda – opět postup do krajského kola

20.2.2019 se v Táboře konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Díky Pavle Dvořákové ze  7.A  získala naše škola stříbrné umístění.  Pavla obsadila 2. místo a postupuje do krajského kola. Blahopřejeme.  Poděkování  za reprezentaci patří i dalším zúčastněným –Rozálii  Polákové , Lence  Musilové, Janu Koutenskému a Janu Kratochvílovi.

Mgr. Jana Ženíšková