NOC S ANDERSENEM 2019

V letošním roce se v naší škole uskutečnil  8. ročník  NOCI  S ANDERSENEM. Této akce k podpoře dětského čtení, spojenou s přespáním ve škole, se zúčastnilo 78 dětí a 11 pedagogických pracovníků.

                V pavilonu školní družiny probíhalo od 18 hodin ubytování přihlášených dětí  a převlékání  všech zúčastněných do masek (1. třídy – princové a princezny, 2. třídy – vodníci a vodnice, 3. třídy – čarodějové  a  čarodějnice),   společná  večeře ve  školní  jídelně a od 19 hod. byl zahájen program v promítací místnosti školy.

                Po krátkém uvítání a seznámení s postavou H. CH. Andersena  následovalo  vystoupení kouzelníka pana Martina Čejky.

Společnými silami děti vyluštily pohádkovou křížovku, jejíž tajenka jim určila úkol – spočítat svíčky na oknech a ve výklencích školních chodeb.

                Poté se skupinky dětí vydaly na putování po školních zákoutích a těšily se na POHÁDKOVÁ SETKÁNÍ s Křemílkem a Vochomůrkou, Perníkovou chaloupkou, Machem a Šebestovou. Společně určovaly 14 pohádkových postav, které se krátce představily, navštívily i klidné zákoutí se čtením pod lampou. Na každém stanovišti nejprve shlédly sehranou ukázku z pohádky a následně plnily přání a zadání pohádkových postav, které všechny správné odpovědi odměňovaly razítkem na ruku.

Ani závěrečná cesta za pokladem nebyla jednoduchá.  Povolení k hledání dával sám velký STRÁŽCE POKLADU a jeho dva čarodějničtí pomocníci.

Ve 22 hodin  SKŘÍTKOVÉ  USPÁVAČI  sečetli získaná razítka na rukou nocležníků, přečetli pohádku a popřáli dobrou noc.

                Celá akce byla zakončena společnou snídaní v pátek 29. 3. 2019.

                                                                                                    Zapsala: A. Hrádková