Přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o některých změnách, které se týkají přijímání žáků do školní družiny od školního roku 2019/2020:

Žáci, kteří nastoupí do první třídy, budou přijímáni na základě níže uvedených kritérií podle vyplněného zápisního lístku, které si mohou rodiče vyzvednout na setkání budoucích prvňáků dne 5. června 2019 nebo ve školní družině ve dnech od 17. června do 20. června 2019.

Žáci 2., 3., 4., 5. ročníků budou přijímáni na základě níže uvedených kritérií podle vyplněného zápisního lístku, který si mohou rodiče vyzvednout ve školní družině od 17. června do 20. června 2019 ve školní družině.

Uzávěrka přihlášek do ŠD pro školní rok 2019/2020 je 21. června 2019.

 • Na základě kritérií ředitel školy rozhodne o přijetí do školní družiny na školní rok 2019 / 2020 do 26. 6. 2019. O přijetí do školní družiny budete informováni formou emailu uvedeného na zápisním lístku nebo přímo ve školní družině.
 • Kritéria přijímání účastníků: přednostně budou přijímáni žáci s pravidelnou denní docházkou (pobyt v ŠD nejméně 4 dny v týdnu).  
 • žáci 1. – 3. ročníků dojíždějící s pravidelnou denní docházkou
 • žáci 1. – 3. ročníků místní s pravidelnou denní docházkou
 • žáci 4. – 5. ročníků dojíždějící s pravidelnou denní docházkou
 • žáci 1. – 5. ročníků místní s nepravidelnou a příležitostnou docházkou
 • Poplatek ŠD se zvyšuje od září na 100,- Kč měsíc / dítě.

Platba bude provedena až po informaci o přijetí žáka do ŠD vedoucí vychovatelce nebo na účet školy (viz webové stránky školy)

 • září – prosinec – 400,- Kč do konce října
 • leden – červen – 600,- Kč do konce ledna
 • Na webových stránkách školy (www.1zs-veseli.cz) naleznete příslušné dokumenty ŠD (Vnitřní řád, Školní vzdělávací program a další informace týkající se provozu školní družiny).
 • Zápisní lístky do ŠD můžete vyzvedávat ve školní družině od 5. června 2019.