SPORTOVNÍ HRY MŠ

3. 6. 2019

Již tradičním sportovním vyžitím pro děti mateřských školek v našem městě jsou „Sportovní hry“. Zúčastňují se jich hlavně předškoláci a také děti z MŠ Sviny. Svoji školku reprezentuje vždy družstvo složené z deseti závodníků – 5 chlapců a 5 dívek a MŠ Mezimostí a Blatské sídliště staví dvě družstva. Celkem na těchto hrách závodí 60 dětí. Absolvují skok z místa, běh na 50 m a hod tenisovým míčkem. Příprava na tyto závody začíná již několik měsíců předem ve školách, kdy si všichni zkouší běh v dráze, správné postavení těla při hodu a jak co nejdál doskočit snožmo do pískoviště.

Každá disciplína měla své rozhodčí. Tak jako v minulých letech se této práce ujali žáci Základní školy Blatské sídliště a konkrétně třída 6. B. Trpělivě vysvětlovali a zapisovali výkony všech závodníků. Převáděli je na všechna stanoviště a radili, jak dosáhnout co nejlepších výsledků. Na tribunách fandili a povzbuzovali závodníky jejich mladší kamarádi, kteří si pak také vyzkoušeli mnoho doprovodných soutěží – běh v atletickém žebříku, slalom mezi kuželi, skákání v pytlích, hod na kuželky, hod ringo kroužkem do obručí, skok přes překážky.  Celé sportovní hry začali s hudebním doprovodem slavnostním nástupem všech malých předškoláků. Každé družstvo závodilo s barevnými rozlišovacími dresy s čísly. Tím získali status tzv. „atletů“. Snaha všech o co nejlepší výkon byla evidentní. Krásné slunečné počasí umocnilo po tři hodiny sportovní atmosféru. Počítačové zpracování zajistilo okamžité vyhlášení nejlepších závodníků v jednotlivých disciplínách. Vrcholem bylo vyhlášení vítězné mateřské školky, předání medailí, diplomů a putovního poháru.

Garant akce: Čížková Dana, Mgr. Marušková Ivana