Malá dětská zábavná Kinderiáda dvojic – 7. 6. 2019


Zábavné sportovní soutěže dvojic proběhly na palisádovém hřišti za školou. Udělat tři co nejdelší kroky, umět poslat míč tak, aby se prokutálel mezi třemi překážkami a hodit frisbee do určeného prostoru byl cíl letošní zábavné Kinderiády. Dvacet pět dvojic složených z dětí různých oddělení se snažily dosáhnout co nejvíc bodů za správně provedenou dovednost. Největším problémem se stalo koulení míčem a házení frisbee. Někdy čtvrťáka předčil prvňák, jindy druhák přispěl důležitými body do společného celkového hodnocení. Několik dvojic muselo pro stejný počet bodů ještě jednou opakovat všechny dovednosti, jejichž výsledek rozhodl o tom, kdo obsadí třetí místo. Hlavním a nejdůležitějším cílem celé této akce byla spolupráce každé dvojice. Vzájemně se povzbuzovat, poradit si, pochválit se za dobrý hod nebo skok. Dvojice, které obsadily první tři místa, obdržely diplomy a drobné ceny.

Garant akce: Čížková Dana