Matematické úspěchy

Ve školním roce 2018/2019 se žáci naší školy opět úspěšně zapojili do mnoha matematických soutěží.  

První z nich byla celostátní Matematická olympiáda, která probíhala nejdříve v rámci školního kola, kdy žáci ve svém volném čase dobrovolně vypracovali zadané úlohy a úspěšní řešitelé postoupili do okresního kola, které se konalo 30. ledna a 9. dubna 2019 v Táboře. V okresním kole naši školu reprezentovali Lukáš Pícha a Jakub Wehrberger z pátých tříd, Michaela Záhorová z šesté třídy a Ema Barková, Vojtěch Čížek, Jan Koutenský a Vojtěch Záhora z osmých tříd. Většina žáků se umístila v první polovině. Nejlépe dopadli Jakub Wehrberger, který obsadil dělené 7. – 8. místo a Jan Koutenský, který ve své kategorii dosáhl děleného 4. – 5. místa. 

V úterý 19. března 2019 se v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí konal 57. ročník Městské matematické olympiády akademika Bohumila Bydžovského. Soutěže se zúčastnilo celkem 22 žáků osmých ročníků z naší školy, ZŠ Čs. Armády Veselí nad Lužnicí, ZŠ E. Beneše Soběslav, ZŠ Školní Bechyně a ZŠ Fr. Křižíka Bechyně. První tři místa obsadili naši žáci – Vojtěch Záhora, Vojtěch Čížek a Zuzana Dvořáková.

Následně proběhlo v pátek 22. března 2019 školní kolo celostátní soutěže Matematický klokan, které se zúčastnili všichni žáci školy kromě prvních a třetích ročníků. Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích: Cvrček pro druhé ročníky (1. místo – David Šubarský, 2. místo – Daniela Tůmová, dělené 3. – 4. místo – Ondřej Novotný a Klára Tilmanová), Klokánek pro čtvrté a páté ročníky (1. místo – Tereza Pravdová, 2. místo – Jakub Nestával, 3. místo – Lucie Marešová), Benjamin pro šesté a sedmé ročníky (1. místo – Jakub Hajíček, 2. místo – Pavla Dvořáková, 3. místo – Barbora Boušková) a Kadet pro osmé a deváté ročníky (1. místo – Vojtěch Icha, 2. místo – Lenka Činátlová, 3. místo – Radek Zedníček). Nejúspěšnějšími řešiteli školy se stali v rámci okresu Tereza Pravdová z 5. A a Jakub Hajíček ze 7. B. Jakub se umístil na 8. místě mezi 913 účastníky a Tereza skončila mezi 1362 soutěžícími na úžasném 2. místě.

Poslední soutěží školního roku byla Pythagoriáda. Do okresního kola, které se konalo 27. května a 28. května 2019, postoupili nejúspěšnější řešitelé školního kola: Lukáš Pícha, Jakub Nestával a Jakub Wehrberger z pátých ročníků, Pavla Dvořáková a Jakub Hajíček ze sedmých ročníků a Vojtěch Čížek, Zuzana Dvořáková, Angelika Fidrichová, Jan Koutenský a Vojtěch Záhora z osmých ročníků. Jakub Hajíček a Pavla Dvořáková se stali úspěšnými řešiteli okresního kola.

Všem zúčastněným žákům ve všech soutěžích mockrát děkujeme za snahu a vzornou reprezentaci školy. Doufáme, že se účast na tolika soutěžích stane tradicí a žáci neztratí o matematiku zájem.

E. Brunová, M. Noruláková