Fyzika – pokusy v nové učebně

V rámci pořízení nové učebny fyziky z projektu IROP (integrovaný regionální operační program) pořádá naše škola pro ostatní veselské základní a mateřské školy zábavné pokusy. Předškoláci ze všech tří mateřských škol si tak v naší nové učebně mohli vyzkoušet, jak hoří plynná látka, jak se chovají kapaliny různých hustot, pracovali s interaktivní tabulí a hledali těžiště tělesa. Tématem pokusů pro žáky ze ZŠ Čs. armády byly skupenské přeměny, žáci pracovali se systémem Pasco – konkrétně se senzorem teploty, viděli var vody za sníženého tlaku, vypařování těkavé kapaliny a mnoho dalších fyzikálních jevů.

                                                                                                                                                             Anděla Divišová