Míčové hry o Putovní pohár

Ve čtvrtek 30. 5. 2019  se uskutečnily  na  2. stupni míčové hry. Jednalo se o soutěž tříd ve dvou kategoriích. 6., 7.ročníky se utkaly v ringu, vybíjené, softbalu a bednované v tělocvičně a na hřišti za školou. 8.,9. ročníky soutěžily v ringu, volejbalu, softbalu a nohejbalu na multifunkčním hřišti TJ Lokomotiva.  Všechny zápasy se přepočítaly na body pro třídy. Každá třída získala diplom. První místa byla oceněna putovním pohárem.

Hry probíhaly ve sportovní atmosféře plné fandění a povzbuzování. Došlo ke stmelení kolektivů. Zapojili se i méně šikovní žáci.

Výsledky:

kategorie 6. a 7. ročníky:      

1. místo           7.A

2. místo           7.B      

3. místo           6.B

kategorie 8. a 9. ročníky:      

1. místo           9.B

2. místo           9.A

3. místo           8.B

Zpracovala: Mgr. Ivana Michalová