Branný den 2. stupeň

Na 2.stupni proběhlo ve středu 26.6.2019 Cvičení s náplní ochrany člověka za mimořádných událostí. Během pěti vyučovacích hodin žáci v okolí Veselí nad Lužnicí a ve škole nacvičovali na stanovištích různé branné dovednosti a připomněli si zásady ochrany člověka za mimořádných událostí.

             Celkem bylo 8 stanovišť v terénu (překážková dráha, hod na cíl, topografie, technika vázání uzlů, živelní pohromy, ochrana obyvatelstva, silové cvičení, létající talíř) a 3 stanoviště ve škole (střelba, první pomoc, video „Štěstí přeje připraveným“).          

             Žáci s třídními učiteli procházeli dle časového harmonogramu jednotlivá stanoviště, kde pod vedením žáků z 9. tříd plnili různé úkoly, za které dostávali bodové hodnocení. Den byl ukončen testem vědomostí z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Následný den bylo provedeno vyhodnocení a předání diplomů.