Výukový program – ,,Životní prostředí a třídění odpadu v domácnostech“

Dne 6. září 2019 se žáci 4. ročníků zúčastnili výukového programu, který byl zaměřený na třídění odpadu v domácnostech a ochranu životního prostředí. Program se konal v centru enviromentální výchovy Cassiopeia v Českých Budějovicích.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Jedna si povídala o životním prostředí a jeho ochraně. Společně s lektorem hráli hry zaměřené na toto téma. Druhá skupina se zaměřila na domácnost a odpady, které můžeme v domácnosti recyklovat. Žáci měli za úkol třídit různé věci z domácnosti a navrhnout, co by se z nich mohlo vyrobit. Také měli vymyslet, jak omezit používání některých neekologických produktů, například jak omezit používání igelitových sáčků.

Po svačině se obě skupiny vyměnily a žáci tak absolvovali oba programy, které byly financovány z grantu Jihočeského kraje.

Za 4. ročníky Mgr. Dagmar Sváčková a Mgr. Petr Vach