ŠD – Soutěžní odpoledne trojic

Název této akce napovídá, že se v tento den sešlo sedmdesát osm dětí ze školní družiny, které vytvořily trojice. Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci se starali o prvňáky. Ti vytvořili pojízdná autíčka – tzv. náklad na kobercové podložce. Úkolem řidičů bylo zodpovědně a co nejrychleji splnit šest úkolů, z toho dva nejdůležitější. V každé hře nevyklopit náklad – prvňáky a neshodit překážky. Některá družstva pracovala s rozmyslem. To bylo také nejlepší řešení. Bezmyšlenkovitá, rychlá a zbrklá jízda většinou znamenala málo bodů. V nejhorším případě žádný. Soutěže byly zaměřené na obratnost, hbitost, schopnost odhadnout jízdní vlastnosti kobercové podložky a umění „nákladu“ zvládnout uložené úkoly. Soutěžní odpoledne prověřilo celkovou tělesnou zdatnost všech účastníků. Součet bodů určil vítěze. Bodové rozdíly byly minimální. Radost z vítězství veliká.

Garant akce: Čížková Dana