DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Rodiče, kteří mají zájem o umístění svých dětí do školní družiny

o podzimních prázdninách (29. – 30. 10. 2019), nahlásí své požadavky osobně

do pondělí 21. října 2019 v kanceláři ŠD.

Provoz ŠD o prázdninách je otevřen při minimálním počtu 10 dětí.