Školní družina o vánočních prázdninách

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Rodiče, kteří mají zájem o umístění svých dětí do školní družiny o vánočních prázdninách, (23., 27., 30., 31. 12. 2. 2019, 2., 3. 1. 2020)

nahlásí své požadavky osobně do 12. prosince 2019 v kanceláři ŠD.

ZVEŘEJNĚNO DNE 2. 12. 2019