Projektový den na Střední škole spojů a informatiky Tábor

Ve středu 11.12.2019 se skupina žáků 8. ročníku zapojila do projektu SŠ spojů a informatiky  Tábor. V první části projektu jsme si zkoušeli programování pístu a seznamovali jsme se s programem TAIV 15.
V části následující jsme se pokoušeli o zapojení elektrického obvodu, po úspěšném splnění úkolu jsme vytvářeli vlastní elektrické obvody a zapojovali jsme zásuvky.
Úspěšným se podařilo vyrobit obvod, ve které se rozsvítily 2 žárovky.
   

Všichni jsme odjížděli s novými informacemi a zážitky. Už se těšíme na další část projektu.