Zápis do 1. tříd (k PŠD)

Vážení rodiče,
zápis do 1. tříd proběhne pouze elektronickou formou. Podrobné pokyny a příslušné formuláře budou vyvěšeny na webových stránkách s dostatečným předstihem.

Zápis proběhne v době od 1. dubna do 15. dubna (včetně) 2020.

 

Mgr. Lubomír Pospíchal