Zápis k povinné školní docházce (PŠD)

Vzhledem k mimořádným opatřením bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Ředitel školy stanovil období pro zápis takto:

Od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020 lze podat žádost o přijetí žáka k povinné školní docházce následujícím způsobem daným MŠMT:

1. do datové schránky školy: ID datové schránky: gp7mjrg

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: skola@1zs-veseli.cz

3. poštou na: ZŠ Blatské sídliště 23, Veselí nad Lužnicí 391 81

V případě, že nebude možné využít ani jednu z výše uvedených možností, které v současné době preferujeme v zájmu všech zúčastněných, ředitel školy umožní osobní podání žádosti o přijeti k PŠD takto:

Ve dnech 16.4. a 17.4. osobní podání žádosti k PŠD na základě předběžné domluvy konkrétního času na telefonu č.: 775 123 157 (Po – Pá, 8:00 – 12:00)

Formuláře k vyplnění:

· Žádost o přijetí k povinné školní docházce (Vyplňuje se vždy.)

· Osobní dotazník (Vyplňuje se vždy.)

· Žádost o odklad povinné školní docházky (Vyplňuje se jen v případě, že budete žádat o odklad. Tato žádost se posléze dokládá doporučením pedagogicko-psychologické poradny a lékaře pro děti a dorost.)

· Žádost o předčasné zařazení do 1. ročníku (Vyplňuje se v případě, že budete žádat o přijetí dítěte do 1. ročníku, kterému nebude 1.9.2020 šest let. Podrobné informace po telefonu.)

Formuláře jsou ke stažení zde:
Osobní-list-žáka.pdf
Osobní-list-žáka.docx

ŽÁDOST-o-přijetí-k-PŠD.pdf
ŽÁDOST-o-přijetí-k-PŠD.doc

ŽÁDOST-o-předčasné-zařazení-do-1.-ročníku.pdf
ŽÁDOST-o-předčasné-zařazení-do-1.-ročníku.doc

ŽÁDOST-o-odklad.pdf
ŽÁDOST-o-odklad.doc

Další informace:

Na základě přijatých žádostí, bude škola přidělovat registrační čísla přijatých žáků, ta vám budeme zasílat e-mailem zpět. Proto je důležité, čitelně a správně vyplnit platnou e-mailovou adresu.

V případě žádosti o odklad je nutné si v pedagogicko-psychologické poradně domluvit vyšetření a to tak, abychom výsledek vyšetření od Vás obdrželi do

konce května (dle platných předpisů), kdy ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky. Volba pedagogicko-psychologické poradny je na Vás.