Vyjádření k prohlášení ministra školství

Vážení rodiče, dovolte mi reagovat na prohlášení a přání ministra školství Roberta Plagy ohledně otevření školy od 1. června i pro II. stupeň.

Po celou dobu koronavirové krize Ministerstvo školství není schopné adekvátně a rychle reagovat na měnící se situaci. Jeho webové stránky buď nefungují nebo jsou na nich pokyny vydávány s několikadenní zpožděním, kdy si řešení situace stejně už vymyslely školy samy.

Co se týká informovanosti škol, pak z MŠMT nedostáváme žádné zprávy a jsme, jako ostatní veřejnost, odkázáni na media a vlastní úsudek.

Pan ministr a celé MŠMT si pravděpodobně neuvědomuje, že každým prohlášením a každým vydaným manuálem sami mění danou situaci.

Za sebe mohu říct, že beru celou situaci vážně a na ohlašované změny se škola svědomitě připravuje.

Podle přání pana ministra vyučujeme online, dále jsme ze dvou 9. tříd vytvořili třídy čtyři a za dodržení všech hygienických podmínek připravujeme žáky devátých tříd na přijímací zkoušky.

Nyní chystáme otevření I. stupně za dodržení přísných až nerealizovatelných podmínek, které nastavilo MŠMT.  Přípravy na otevření školy jsou v plném proudu, Vás – rodiče žádáme o spolupráci a sdělení, zda žák přijde do školy či nikoliv.

A náhle se situace zase mění.

Proto prosím omluvte naše jednání, pokud se vám zdá zmatečné a nesmyslné. To jen převádíme v praxi nařízení MŠMT.

Sám osobně si přeji, aby se od 1. června otevřela celá škola bez rozdílu pro oba stupně a zahájila se normální výuka, bude to totiž ku prospěchu úplně všem. Současně mám na vědomí i důkladné dodržení hygienických podmínek.

S pozdravem Mgr. Lubomír Pospíchal, ředitel