Odchod dětí z ŠD od 25.5.

Odchody přihlášených dětí ze školní družiny od 25. 5. 2020

Upozornění pro rodiče dětí přihlášených do školní družiny od 25. 5. 2020. Samostatné odchody dětí lze na základě údajů ze „Zápisního lístku“ nebo „Žádosti o uvolnění žáka ze ŠD“ (viz. webové stránky školy). Vyzvedávat děti zákonnými zástupci lze v této situaci pouze v prostorách u školní jídelny zvonkem ŠD s udáním jména a třídy účastníka ŠD.

Pohyb zákonných zástupců a dalších pověřených osob k vyzvedávání dětí v areálu školní družiny je momentálně nemožný.

Děkujeme za pochopení.

Dne 19. 5. 2020