Organizace výuky od 25.5.2020

Vážení rodiče,

organizace výuky od 25. 5. 2020 bude probíhat v odlišném režimu, než je běžné.

Upozorňujeme, že při nástupu do školy je povinností, aby dítě mělo s sebou bezpodmínečně vyplněné čestné prohlášení s aktuálním datem. Bez tohoto dokladu škola žáka nepřijme a pošle jej domů.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde: čestné_prohlášení_žáci.pdf

Základní povinnosti při nástupu do školy jsou:

  • Žáci musí mít dvě roušky.
  • Žáky si před budovou školy vyzvedne vyučující
  • Po přezutí v šatnách proběhne dezinfekce rukou
  • Přestávky budou bez volného pohybu žáků
  • Stravování bude zajištěno po skupinách dle harmonogramu se svým vyučujícím
  • Na oběd má skupina vyhrazeno 20 minut.

Organizace chodu školy, příchody žáků do školy, odchody a stravování bude dle harmonogramu skupin.

Harmonogram skupin je zde: Rozdělení-skupin-info-pro-rodiče.pdf

V případě dotazů kontaktujte svého třídního učitele.

Vedení základní školy