ŠD o letních prázdninách

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Rodiče, kteří mají zájem o umístění svých dětí do školní družiny o hlavních prázdninách

(od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020, nahlásí své požadavky (jméno žáka, třídu, dny pobytu)
e-mailem na adresu dcizkova@1zs-veseli.cz do 30. května 2020

ZVEŘEJNĚNO DNE 19. 5. 2020