Organizace výuky pro 6-8. ročník

Žáci 6. ročníků mají výuku 8.6., 15.6. a 22.6. od 8:30 do 10:30
Žáci 7. ročníků mají výuku 9.6., 16.6. a 23.6. od 8:30 do 10:30
Žáci 8. ročníků mají výuku 10.6., 17.6. a 24.6. od 8:30 do 10:30
Výuka bude probíhat dvě vyučovací hodiny.
Všichni žáci, kteří se přihlásili musí při vstupu do budovy školy předložit vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti: čestné_prohlášení_žáci.pdf
V budově školy pak žáci musí mít nasazenou roušku! (s výjimkou frontální výuky ve třídách).