Školní družina – rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro rok 2020/2021 naleznete pod registračními čísly v příloze: rozhodnutí-přijetí-do-ŠD-2020-2021.pdf

 

Čížková Dana

vedoucí vychovatelka