12.12.2018

Příspěvek na školní družinu

Rodiče mohou posílat příspěvek ŠD na 2.pololetí na účet školy. č.ú. 26822301/0100 variabilní symbol: šestimístné rodné číslo žáka (před lomítkem) cena: 360,- Kč (6×60) Do zprávy […]
5.9.2018

SBĚROVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ ŠKOLY

  V průběhu školního roku organizujeme sběry: starého papíru každý čtvrtek od 15:00 do 15:30 hodin  kaštanů a žaludů (v případě vyhlášení – ÚTERÝ A ČTVRTEK POUZE RÁNO)  léčivých […]
25.6.2018

Úspěšná atletická olympiáda v Táboře

Ve dnech 12.6. a 14.6. 2018 se v Táboře konala okresní atletická olympiáda pro stupeň základních škol. Zúčastnilo se 22 škol a v každé disciplíně o […]
6.4.2018

Seznam žáků přijatých k povinné školní docházce

V následujícím souboru je seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání. seznam přijatých žáků