7.5.2020

Organizace výuky žáků 9. ročníků od 11.5.

Vážení rodiče, zde jsou organizační pokyny k zahájení přípravy žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky od 11. 05. 2020. Organizační-pokyn-k-zahájení-přípravy-na-přijímací-zkoušky.pdf Vedení školy
7.5.2020

Přijímací řízení na SŠ

Vážení rodiče, přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. června, na víceletá gymnázia o den později – 9. června 2020. Mgr. Lubomír Pospíchal ředitel
4.5.2020

Příprava k otevření školy

Vážení rodiče, dnes byly rozeslány hromadným emailem informace pro žáky 9. ročníků a celého 1. stupně k otevření školy. O organizaci výuky budeme informovat po zjištění počtu […]
23.4.2020

Rozhodnutí o přijetí žáků k povinné školní docházce

Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí žáků k povinné školní docházce naleznete pod registračními čísly v příloze rozhodnutí-o-přijetí. Mgr. Lubomír Pospíchal
7.5.2020

Organizace výuky žáků 9. ročníků od 11.5.

Vážení rodiče, zde jsou organizační pokyny k zahájení přípravy žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky od 11. 05. 2020. Organizační-pokyn-k-zahájení-přípravy-na-přijímací-zkoušky.pdf Vedení školy
7.5.2020

Přijímací řízení na SŠ

Vážení rodiče, přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. června, na víceletá gymnázia o den později – 9. června 2020. Mgr. Lubomír Pospíchal ředitel
4.5.2020

Příprava k otevření školy

Vážení rodiče, dnes byly rozeslány hromadným emailem informace pro žáky 9. ročníků a celého 1. stupně k otevření školy. O organizaci výuky budeme informovat po zjištění počtu […]
23.4.2020

Rozhodnutí o přijetí žáků k povinné školní docházce

Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí žáků k povinné školní docházce naleznete pod registračními čísly v příloze rozhodnutí-o-přijetí. Mgr. Lubomír Pospíchal