Přehled událostí

školní rok 2018 - 2019
5.12.2019

ŠD – Letecký den – 22. 11. 2019

Pochlubit se svým výrobkem je pro každého něco jedinečného. To se podařilo 67 účastníkům leteckého dne. V tělocvičně školy se sešli „piloti“ svých složených papírových letadélek. Každý […]
4.12.2019

Setkání s Městskou policií – 17. 11. 2019

3.12.2019

ŠD – Návštěva pejsků – 8. listopadu 2019

Dne 8.11 bylo pro děti druhého oddělení připraveno veliké překvapení v podobě láskyplných hafanů, ze kterých byly děti uneseny. Katka se synem Vítkem nám vyprávěli o svých […]
13.11.2019

ŠD – Drakiáda – říjen – listopad 2019

V podzimním čase se pouštění draků v naší družině stalo již tradiční aktivitou. Děti, které měly o tuto zábavu zájem, si přinesly draky. Jeho sestavení si musely nacvičit […]
17.10.2019

Exkurze žáků 9. tříd na Úřad práce v Táboře

Ve středu 9. října 2019 se žáci devátých tříd zúčastnili v rámci volby povolání exkurze na Úřad práce v Táboře. Nejprve se formou prezentace seznámili s jednotlivými […]
15.10.2019

Atletická třída II. stupně

září 2019 proběhla na Základní škole Blatské sídliště atletická olympiáda, ve které mohli žáci soutěžit jako celá třída o pohár „Atletická třída “. Do soutěže o […]
3.10.2019

ŠD – Soutěžní odpoledne trojic

Název této akce napovídá, že se v tento den sešlo sedmdesát osm dětí ze školní družiny, které vytvořily trojice. Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci se starali o […]
19.9.2019

ŠD – „Vzpomínka na léto“ – 13. září 2019

Prázdniny. To je slunce a koupání. Činnost dětí o letních prázdninách. Na tyto aktivity navázaly děti v novém školním roce společnou akcí „Vzpomínka na léto“. Za krásného […]
11.9.2019

Výukový program – ,,Životní prostředí a třídění odpadu v domácnostech“

Dne 6. září 2019 se žáci 4. ročníků zúčastnili výukového programu, který byl zaměřený na třídění odpadu v domácnostech a ochranu životního prostředí. Program se konal v centru […]
27.6.2019

Branný den 2. stupeň

Na 2.stupni proběhlo ve středu 26.6.2019 Cvičení s náplní ochrany člověka za mimořádných událostí. Během pěti vyučovacích hodin žáci v okolí Veselí nad Lužnicí a ve […]