Přehled událostí

školní rok 2019 - 2020
14.1.2020

Vánoční besídka v 3. oddělení školní družiny – 19. 12. 2019

Ve třetím oddělení školní družiny začala příprava na vánoční besídku výrobou vánočních krabiček. Skoro celý měsíc trvalo, než si všech třicet čtyři dětí vytvořilo svoji sváteční […]
18.12.2019

Projektový den na Střední škole spojů a informatiky Tábor

Ve středu 11.12.2019 se skupina žáků 8. ročníku zapojila do projektu SŠ spojů a informatiky  Tábor. V první části projektu jsme si zkoušeli programování pístu a […]
13.12.2019

ŠD – Mikulášská nadílka – 5. prosince 2019

Pátého prosince letošního roku se ve dveřích školní družiny ukázali Mikuláš a čert. Očekávání, zvědavost a možná i menší výčitky svědomí, že se děti nechovaly právě […]
5.12.2019

ŠD – Letecký den – 22. 11. 2019

Pochlubit se svým výrobkem je pro každého něco jedinečného. To se podařilo 67 účastníkům leteckého dne. V tělocvičně školy se sešli „piloti“ svých složených papírových letadélek. Každý […]
4.12.2019

Setkání s Městskou policií – 17. 11. 2019

3.12.2019

ŠD – Návštěva pejsků – 8. listopadu 2019

Dne 8.11 bylo pro děti druhého oddělení připraveno veliké překvapení v podobě láskyplných hafanů, ze kterých byly děti uneseny. Katka se synem Vítkem nám vyprávěli o svých […]
13.11.2019

ŠD – Drakiáda – říjen – listopad 2019

V podzimním čase se pouštění draků v naší družině stalo již tradiční aktivitou. Děti, které měly o tuto zábavu zájem, si přinesly draky. Jeho sestavení si musely nacvičit […]
17.10.2019

Exkurze žáků 9. tříd na Úřad práce v Táboře

Ve středu 9. října 2019 se žáci devátých tříd zúčastnili v rámci volby povolání exkurze na Úřad práce v Táboře. Nejprve se formou prezentace seznámili s jednotlivými […]
15.10.2019

Atletická třída II. stupně

září 2019 proběhla na Základní škole Blatské sídliště atletická olympiáda, ve které mohli žáci soutěžit jako celá třída o pohár „Atletická třída “. Do soutěže o […]
3.10.2019

ŠD – Soutěžní odpoledne trojic

Název této akce napovídá, že se v tento den sešlo sedmdesát osm dětí ze školní družiny, které vytvořily trojice. Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci se starali o […]