Přehled událostí

školní rok 2018 - 2019
23.11.2018

Návštěva Střední odborné školy ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí

V pondělí 19. listopadu navštívili žáci třídy 9. A v rámci spolupráce škol Střední odbornou školu ekologickou a potravinářskou. Žáci měli možnost pracovat v moderně vybavené biologické laboratoři. […]
23.11.2018

EXKURZE DO EKOLOGICKÉ ŠKOLY

Velmi zajímavá a poučná byla exkurze dětí ze školní družiny do SOŠEP (ekologické školy). Studenti poutavým vyprávěním děti seznamovali s exotickými rybičkami, jejich původem, krmením, prohlédli jsme […]
14.11.2018

M A Ž O R E T K Y

V neděli 28. 10. 2018  se děvčata z kroužku  MAŽORETEK  zúčastnila slavnostního průvodu při oslavách stého výročí republiky.
2.11.2018

Čapí hnízdo

Dne 22. října 2018 se žáci 4.A, 4.B a 4.C zúčastnili přírodovědné exkurze v komplexu Čapí hnízdo nedaleko Olbramovic. Třídy byly rozděleny do několika skupin a každá […]
2.11.2018

Exkurze environmentální výukový program O Nepořádníčkovi

a 17. října 2018 se třídy 4.A,B,C zúčastnily výukového programu O Nepořádníčkovi, který byl zaměřen na environmentální výchovu. Program se týkal třídění odpadů a ochrany životního […]
26.10.2018

Projektový den třídy 6. B – Měsíc náborů FAČR – sportovní dopoledne pro děti z MŠ

Dne 19. 9. 2018 se žáci 6. B zúčastnili spolu s třídní učitelkou projektového dne „ Měsíc náborů FAČR -sportovní dopoledne pro děti z mateřských škol“. […]
26.10.2018

Jíme zdravě a s chutí

Ve čtvrtek 11.10. proběhla ve školní družině interaktivní přednáška na téma zdravé stravování. Hrou a soutěžemi si žáci shrnuli pravidla zdravého stravování v rámci pravidla 3 P […]
26.10.2018

Beseda ke 100. výročí vzniku samostatného čs. státu

Ve čtvrtek 25. 10.  2018 se na naší škole uskutečnila beseda s panem Mgr. Petrem Šťovíčkem z našeho muzea. Žáci osmých a devátých tříd se dozvěděli o tom, […]
26.10.2018

Exkurze žáků 9. tříd na Úřad práce v Táboře

Ve  středu 10. října se žáci obou devátých tříd naší školy zúčastnili v rámci volby povolání exkurze na Úřad práce v Táboře. Paní Ing. Pavla Jenšíková žáky seznámila […]
26.10.2018

Páťáci v Praze

Ve středu 12. září 2018 se žáci pátých ročníků zúčastnili vlastivědné exkurze do Prahy. Hned dopoledne vyšlapali 299 schodů na vrchol Petřínské rozhledny, odkud měli krásný […]