Projekt plavání:

Podpora plavání na naší škole – více informací naleznete zde.

Škola je od 1.2.2017 zapojena do projektu OP VVV.

více informací naleznete zde.

Povinná publicita projektu Šablony ve škole (OP VVV, dotace EU).

více informací naleznete zde.

Plnění udržitelnosti projektu rovnováha

více informací naleznete zde.

Zvyšování motivace k technickému vzdělávání

garant projektu: Jihočeský kraj

Školní mléko

více informací naleznete zde

Ovoce do škol

více informací naleznete zde

Vybavení Základní školy Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23“ v rámci 46. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura základních škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Více informací naleznete zde.