Školní družina

15.10.2019

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Rodiče, kteří mají zájem o umístění svých dětí do školní družiny o podzimních prázdninách (29. – 30. 10. 2019), nahlásí své požadavky osobně do pondělí 21. […]
3.10.2019

ŠD – Soutěžní odpoledne trojic

Název této akce napovídá, že se v tento den sešlo sedmdesát osm dětí ze školní družiny, které vytvořily trojice. Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci se starali o […]
19.9.2019

ŠD – „Vzpomínka na léto“ – 13. září 2019

Prázdniny. To je slunce a koupání. Činnost dětí o letních prázdninách. Na tyto aktivity navázaly děti v novém školním roce společnou akcí „Vzpomínka na léto“. Za krásného […]
19.6.2019

Malá dětská zábavná Kinderiáda dvojic – 7. 6. 2019

Zábavné sportovní soutěže dvojic proběhly na palisádovém hřišti za školou. Udělat tři co nejdelší kroky, umět poslat míč tak, aby se prokutálel mezi třemi překážkami a […]
27.5.2019

ŠD o prázdninách

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Rodiče, kteří mají zájem o umístění svých dětí do školní družiny o hlavních prázdninách, nahlásí své požadavky osobně do 14. června 2019 […]
23.5.2019

Setkání dětí školní družiny s městskou policií na dopravním hřišti 17. 5. 2019

V rámci upevňování znalostí v oblasti dopravní výchovy uspořádaly vychovatelky pro děti prvních a druhých ročníků setkání s městskou policií na dopravním hřišti. Pracovníci technických služeb rozmístili semafory s dopravními […]
17.5.2019

Přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o některých změnách, které se týkají přijímání žáků do školní družiny od školního roku 2019/2020: Žáci, kteří nastoupí do první […]
25.4.2019

Turnaj v míčových hrách rodičů s dětmi – 17. 4. 2019

Činnost kroužku míčových her ve školní družině je zaměřená na získání dovedností s různými druhy míčů, na osvojení základních pravidel míčových her, na spolupráci hráčů. Vyvrcholením celoroční […]
12.4.2019

Závody trojic na koloběžkách ve školní družině

Koloběžky jsou pro děti přípravu jízdy na kole, hlavně pak udržení rovnováhy. Děti prvních, druhých a třetích tříd již tuto dovednost zvládají dokonale. Jízda na koloběžkách […]
12.4.2019

NOC S ANDERSENEM 2019

V letošním roce se v naší škole uskutečnil  8. ročník  NOCI  S ANDERSENEM. Této akce k podpoře dětského čtení, spojenou s přespáním ve škole, se zúčastnilo 78 dětí a 11 pedagogických […]