Školní družina

Vedoucí vychovatelka

 

Marta Závišová

Marta Závišová
mzavisova@1zs-veseli.cz
telefon: 775 123 618

Vychovatelky

Informace pro rodiče

Vyzvedávání dětí z ŠD

Po zprovoznění bezpečnostní mříže, budou rodiče při vyzvedávání svých dětí postupovat takto:
• Po zazvonění na zvonek uvedou jméno a třídu dítěte, které vyzvedávají (např. Jana Nováková 1. A) a vyčkají na příchod dítěte
• Přístup rodičů a cizích osob do prostor ŠD je z bezpečnostních důvodů zakázán, výjimku tvoří domluvená schůzka s třídní učitelkou nebo vychovatelkou (ústně, telefonicky, e-mailem)

Prosíme o důsledné dodržování odchodů dětí ze ŠD, z důvodu odemykání bezpečnostní mříže jsou odchody stanoveny takto:
1. žáky, odcházející ze ŠD po vyučování a po obědě, si rodiče vyzvednou hned ve vestibulu školní jídelny
2. další termín odchodu žáků z ŠD je v 12:30 hodin
3. další termín odchodu žáků z ŠD je v 13:00 hodin
4. další termín odchodu žáků z ŠD je od 14:15 hodin

Výjimku tvoří samostatné odchody žáků na kroužky DDM, ZUŠ a autobus
Libovolné termíny odchodů nejsou možné z důvodu pracovní náplně školní družiny (např. návštěva hřiště, beseda, výtvarná činnost žáků apod.)

Provoz ŠD o prázdninách

Rodiče přihlašují své děti na prázdniny osobně u vychovatelek. Termín přihlášení je v dostatečném předstihu (min. 1 měsíc) vyvěšen v prostorách ŠD a na hlavním vchodu školy.

Plán akcí školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Poplatky

Poplatky za ŠD se vybírají takto:

  • za období září – prosinec činí poplatek 240 Kč, se splatností do konce září
  • za období leden – červen činí poplatek 360 Kč se splatností do konce ledna

Rozpis přímé pedagogické činnosti

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY ODPOLEDNÍ 15.00 – 16:30 HODIN
PO 6:00 – 8:00 11:30 – 16:30 Závišová Marta
ÚT 6:00 – 8:00 11:30 – 16:30 Hrádková Alena
ST 6:00 – 8:00 11:30 – 16:30 Kolářová Andrea
ČT 6:00 – 8:00 11:30 – 16:30 Hrádková Alena
6:00 – 8:00 11:30 – 16:30 Čížková Dana

Kroužky ŠD