Školní družina

Vedoucí vychovatelka

 

Marta Závišová

Marta Závišová
mzavisova@1zs-veseli.cz
telefon: 775 123 618

Vychovatelky

Informace pro rodiče

Vyzvedávání dětí z ŠD

Po zprovoznění bezpečnostní mříže, budou rodiče při vyzvedávání svých dětí postupovat takto:
• Po zazvonění na zvonek uvedou jméno a třídu dítěte, které vyzvedávají (např. Jana Nováková 1. A) a vyčkají na příchod dítěte
• Přístup rodičů a cizích osob do prostor ŠD je z bezpečnostních důvodů zakázán, výjimku tvoří domluvená schůzka s třídní učitelkou nebo vychovatelkou (ústně, telefonicky, e-mailem)

Prosíme o důsledné dodržování odchodů dětí ze ŠD, z důvodu odemykání bezpečnostní mříže jsou odchody stanoveny takto:
1. žáky, odcházející ze ŠD po vyučování a po obědě, si rodiče vyzvednou hned ve vestibulu školní jídelny
2. další termín odchodu žáků z ŠD je v 12:30 hodin
3. další termín odchodu žáků z ŠD je v 13:00 hodin
4. další termín odchodu žáků z ŠD je od 14:15 hodin

Výjimku tvoří samostatné odchody žáků na kroužky DDM, ZUŠ a autobus
Libovolné termíny odchodů nejsou možné z důvodu pracovní náplně školní družiny (např. návštěva hřiště, beseda, výtvarná činnost žáků apod.)

Provoz ŠD o prázdninách

Rodiče přihlašují své děti na prázdniny osobně u vychovatelek. Termín přihlášení je v dostatečném předstihu (min. 1 měsíc) vyvěšen v prostorách ŠD a na hlavním vchodu školy.

Plán akcí školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Poplatky

Poplatky za ŠD se vybírají takto:

  • za období září – prosinec činí poplatek 240 Kč, se splatností do konce září
  • za období leden – červen činí poplatek 360 Kč se splatností do konce ledna

Poplatky za kroužky ŠD se vybírají takto:

  • ročního poplatek za kroužek mažoretky činí 100 Kč
  • žáci nenavštěvující ŠD (tzv. nedružinové děti) platí poplatky za návštěvu kroužků takto: 50 Kč na pololetí nebo 100 Kč na celý rok, splatnost za I. pololetí je do konce září, splatnost za II. pololetí je do konce února

Rozpis přímé pedagogické činnosti

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY ODPOLEDNÍ 15.00 – 16:30 HODIN
PO 6:00 – 8:00 11:30 – 16:30 Závišová Marta
ÚT 6:00 – 8:00 11:30 – 16:30 Hrádková Alena
ST 6:00 – 8:00 11:30 – 16:30 Kolářová Andrea
ČT 6:00 – 8:00 11:30 – 16:30 Hrádková Alena
6:00 – 8:00 11:30 – 16:30 Čížková Dana

Kroužky ŠD